RODITELJSKI SESTANEK IN 36. SKUPŠČINA (sre. 27.3.)

Spoštovani,

v sredo 27.3.2024 ob 18:00 uri vas vljudno vabimo na obvezni roditeljski sestanek, ki bo potekalo v veliki sejni sobi Četrtne skupnosti Črnuče (1. nadstropje) Kulturnega doma Črnuče, Dunajska cesta 367, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Ob tem predsednik društva na podlagi 18. člena Statuta vzporedno sklicuje še 36. skupščino društva.

Vljudno vas naprošamo, da se zaradi pomembnosti sestanka in skupščine zanesljivo udeležite ter predčasno potrdite udeležbo!

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti, izbor delovnega predsedstva skupščine in potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika redne seje skupščine 29.03.2023
  3. Poročilo o delovanju društva 2023
  4. Finančno poročilo in zaključni račun za 2023
  5. Poročila organov in komisij društva za 2023
  6. Potrditev predloga spremembe statuta
  7. Projekti, plan dela in finančni načrt 2024
  8. Razno – roditeljski sestanek