RODITELJSKI SESTANEK IN 35. SKUPŠČINA ŠD POLYTEAM (sre. 29.3.)

Spoštovani!

V sredo 29.3.2023 ob 18:00 uri vas vljudno vabimo na (SPOZNAVNI) in OBVEZNI roditeljski sestanek za začetnike, starše in tekmovalce, ki bo potekalo v veliki sejni sobi Četrtne skupnosti Črnuče (1. nadstropje) Kulturnega doma Črnuče, Dunajska cesta 367, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Ob tem predsednik društva na podlagi sklepa 2. seje UO in 18. člena Statuta ŠD Polyteam vzporedno sklicuje še 35. redno letno skupščino ŠD Polyteam.

Vljudno vas naprošamo, da se zaradi pomembnosti sestanka in skupščine zanesljivo udeležite ter predčasno potrdite udeležbo!

Predlagani dnevni red:

  1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti, izbor delovnega predsedstva skupščine in potrditev dnevnega reda
  2. Potrditev zapisnika izredne seje skupščine 5.6.2022
  3. Poročilo o delovanju društva 2022
  4. Finančno poročilo in zaključni račun za 2022
  5. Poročila organov in komisij društva za 2022
  6. Projekti, plan dela in finančni načrt 2023
  7. Razno – roditeljski sestanek za začetnike, starše in tekmovalce