VABILO NA VOLILNO (33). SKUPŠČINO ŠD POLYTEAM

Spoštovani!

Na podlagi sklepa 12. seje UO in 19. člena Statuta ŠD Polyteam predsednik društva sklicuje volilno (33.) skupščino ŠD Polyteam, ki bo v sredo 18.05.2022, v veliki sejni sobi Četrtne skupnosti Črnuče (1. nadstropje) Kulturnega doma Črnuče, Dunajska cesta 367, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Vljudno vas naprošamo, da se zaradi pomembnosti in sklepčnosti letošnje skupščine zanesljivo udeležite ter predčasno potrdite udeležbo!

Predlagani dnevni red:

1. Otvoritev skupščine, ugotavljanje sklepčnosti, izbor delovnega predsedstva skupščine in potrditev dnevnega reda
2. Potrditev zapisnika 32. seje skupščine 26.5.2021
3. Poročilo o delovanju društva 2017 – 2021
4. Finančno poročilo in zaključni račun za 2021
5. Poročila organov in komisij društva za 2021
6. Potrditev Statuta/Pravil ŠD Polyteam
7. Razrešitev organov društva (volilna skupščina)
8. Projekte in plan dela društva 2022 – 2026 predstavijo kandidati za predsednika (volilna skupščina)
9. Volitve in imenovanja (volilna skupščina)
10. Razno

Postopek kandidiranja za nove člane organov društva se začne danes in poteka do torka 17.05.2022 do polnoči. Izpolnjeno kandidaturo je potrebno poslati izključno po e-pošti na info@polyteam.net !

Vabilo najdete: TUKAJ