admin

VPISI 2022/2023 (JUDO ŠENTVID)

VPISI v novem šolskem letu 2022/2023 (JUDO ŠOLE ŠENTVID) potekajo:

vsak TOREK in ČETRTEK v Trim kabinetu – OŠ Franc Rozman Stane, Prušnikova ulica 85

18:00 – 19:30

ZAČETEK TRENINGOV: v TOREK 6.9.

Omogočamo vam 2 brezplačna treninga.

Število mest je omejeno!

NOVI ČLANI se lahko vpišete pred začetkom in koncem vsakega treninga.

Za več informacij pokličite ali pošljite sporočilo na telefon 031 771 132 ali po e-pošti na info@polyteam.net

VPISI 2022/2023 (JUDO VRTEC ČRNUČE)

VPISI v novem šolskem letu 2022/2023 (za JUDO VRTEC ČRNUČE) potekajo:

vsak TOREK v Borilnici Črnuče – Športna dvorana Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9

17:00 – 18:00

ZAČETEK TRENINGOV: v TOREK 6.9.

Omogočamo vam 2 brezplačna treninga.

Število mest je omejeno!

NOVI ČLANI se lahko vpišete pred začetkom in koncem vsakega treninga.

Za več informacij pokličite ali pošljite sporočilo na telefon 031 771 132 ali po e-pošti na info@polyteam.net

VPISI 2022/2023 (JUDO ČRNUČE)

VPISI v novem šolskem letu 2022/2023 (JUDO ŠOLE ČRNUČE) potekajo:

vsak PONEDELJEK in SREDO 17:00 – 18:00 v Borilnici Črnuče – Športna dvorana Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9

ZAČETEK TRENINGOV: v PONEDELJEK 5.9.

Omogočamo vam 2 brezplačna treninga.

Število mest je omejeno!

NOVI ČLANI se lahko vpišete pred začetkom in koncem vsakega treninga.

Za več informacij pokličite ali pošljite sporočilo na 031 771 132 ali po e-pošti na info@polyteam.net

Uvodni sestanek za šolsko leto 2018/2019

 
Sestanek pred novo sezono bo v ponedeljek 3.9. ob 17.00 v veliki sejni sobi na sedežu Četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska 367.
Z redno vadbo bomo začeli v ponedeljek 10.9.,  nove člane bomo vpisovali od  15.9.do zapolnitve skupin.
 
Urnike vadbe objavimo naknadno, ko dobimo potrditev s strani šol.
 
 

VABILO NA 21. JUDO AKADEMIJO

Spoštovani!

 
Vljudno Vas vabimo na našo že tradicionalno judo akademijo!

 
Na akademiji naši člani od najmlajših do najstarejših pokažejo česa vse so se v tem šolskem letu naučili. Poleg staršev so vabljene tudi vse babice, dedki, strici, tete, prijatelji, znanci in ostali športni prijatelji.

 
Kraj prireditve: Velika telovadnica na novi OŠ n. h. Maksa Pečarja, Črnuška cesta 9, 1231 Ljubljana – Črnuče (stranski vhod)
Kdaj: v nedeljo 10. 12. 2017

 
Urnik:
15:00 – 15:30 Sprejem gostov
15:30 – 16:30 Program akademije
16:30 – 18:00 Druženje s skromno pogostitvijo

 
Športni pozdrav!

RODITELJSKI SESTANEK

Po “krompirjevih” počitnicah bo v torek 7. 11. (17:15 – 18:30) potekal OBVEZNI roditeljski sestanek v KUD-u (Kulturnem domu) Črnuče, Dunajska cesta 367, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Takrat se bodo treningi izvajali tako, da starši prvo pripeljite otroke na trening judo vrtca (za vas bo sestanek trajal do zaključka treninga najmlajših, saj predavanje o prehrani za njih še ni potrebno).

Ostali starši pa na sestanek lahko pripeljete otroke, ki imajo trening po judo vrtcu ob 18:00 (tudi tiste, ki takrat treninga nimajo) in jih bomo trenerji pospremili na trening do telovadnice.

Teme sestanka:

– obutev,

– obleka,

– plačila treningov,

– nova telovadnica,

– tekmovanja,

– tabori in priprave,

– Novoletna akademija,

– predavanje iz prehrane,

– vaša vprašanja,…

Se vidimo po počitnicah!

TEKMOVANJE ČRNUŠKA POMLAD 2017

VABILO NA TEKMOVANJE

Črnuska pomlad 2017

Datum in kraj tekmovanja Ljubljana 04.06.2017

Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja

Črnuška cesta 9

Urnik tekmovanja

Prijava in tehtanje 9.00

Žreb 9.30

Začetek tekmovanja 10.00

Dečki in deklice 2010-2009

Judo borbe po prilagojenih pravilih

Dečki in deklice 2008-2006

Judo borbe

Kategorije deklice

-20,- 28,-36,- 42,+42

Kategorije dečki

-21,- 25,-30,- 36,-42,- 46,+46

(v želji, da bi imel vsak tekmovalec vsaj 1-2 borbi si pridržujemo pravico do združevanja kategorij)

Dečki in deklice (2010 začetniki, 2011 in mlajši)

Skupine 4-8, Sumo borbe

Trajanje borb 2 minuti / GS 1min

Pred začetkom tekmovanja bomo organizirali skupno ogrevanje

Tekmovalna taksa 10 euro

Prijava Po Emailu najkasneje do 01.06.2017

e-mail: info@polyteam.net

Pri prijavi navedite letnico rojstva in točno težo

Najboljši 4 tekmovalci/tekmovalke v posamezni kategoriji prejmejo medalje, pokali za najboljše ekipe v kategoriji dečkov/deklic

 

Organizator si pridržuje pravico, da glede na število prijavljenih tekmovalcev/tekmovalk v dogovoru s trenerji delno spremeni propozicije tekmovanja.
Odgovornost Š.D.POLYTEAM ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne poškodbe ali osebno lastnino tekmovalcev

Vabilo na skupščino

VABILO

 

Vabimo vas na volilno skupščino, na kateri bomo volili vse organe društva.

Skupščina bo v ČETRTEK 16.03.2017 ob 18.00 uri v veliki sejni sobi četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska 367.

 

Dnevni red:

Predlagani dnevni red:

  1. Izbor delovnega predsedstva in ugotavljanje sklepčnosti
  2. Poročila organov društva za leto 2016 ter predstavitev zaključnega računa
  3. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil ter zaključnega računa za leto 2016
  4. Poročilo o delovanju društva v obdobju 2012 – 2017
  5. Razrešitev organov društva
  6. Predstavitev kandidatov in programov dela za naslednje obdobje
  7. Volitve
  8. Izbor kandidatov za  organe ZŠDČ
  9. Razno

 

Na skupščini bomo izvolili:

Predsednika društva

Upravni odbor – 4 člani

sekretarja

Nadzorni odbor – 3 člani

Disciplinsko komisijo – 3 člani in 2 nadomestna člana

Svet staršev – 3 člani

 

Za morebitna pojasnila lahko dobite na vpogled Pravilnik o delu skupščine in Statut.

Pravilnik o delu skupščine člen 6: Pogoj za aktivno sodelovanje na skupščini je poravnana članarina za tekoče leto.

Mladoletnega člana na skupščini zastopa njegov starš ali skrbnik.

Vsak član ima na skupščini en glas. V primeru, da nastopa član na skupščini v dveh vlogah, kot član društva in kot zastopnik mladoletnika,

ki je tudi član društva, potem lahko tak član glasuje z enim glasom v svojem imenu in še z glasom mladoletnega člana, ki ga zastopa na skupščini.

Zastopanje polnoletnega člana (tudi z pooblastilom) na skupščini ni možno.

Prosimo vse, ki so se pripravljeni aktivno vključiti v delovanje društva, da podajo pisne kandidature do torka 14.3. pisno na naslov društva

ali na e-naslov info@polyteam.net, lahko pa vložijo svoje kandidature tudi 10 minut pred začetkom same skupščine.

 

Prosimo Vas da se skupščine zagotovo udeležite!

 

Vabljeni!

VABILO NA SVEČANO AKADEMIJO OB 20. letnici društva

VABILO NA SVEČANO AKADEMIJO OB 20. letnici društva

V veliko veselje nam je, da Vas lahko povabimo na svečano akademijo, ki bo

v nedeljo 11.12.2016 ob 16.00 uri

v veliki telovadnici osnovne šole

Narodnega heroja Maksa Pečarja, Črnuška 9, LJ – Črnuče

Na akademiji bodo naši člani in članice pokazali, kaj so se v letošnjem letu naučili. Zaploskali boste lahko tistim najmlajšim, ki šele odkrivajo skrivnosti športa kakor tudi našim najboljšim tekmovalcem in tekmovalkam, ki nas vedno znova razveseljujejo z odličnimi uvrstitvami doma in v tujini.

Po nastopu ste vabljeni na druženje z našimi člani in sladko zakusko.

VABLJENI !