Vabilo na letno 30. skupščino ŠD Polyteam 2019

Vabimo vas na redno letno (30.) skupščino ŠD Polyteam, ki bo potekala v TOREK 19.3. ob 18:00 uri (vsi treningi razen vrtca ta dan odpadejo) v veliki sejni sobi Četrtne skupnosti Črnuče (1. nadstropje) Kulturnega doma Črnuče, Dunajska cesta 367, 1231 Ljubljana – Črnuče.

Predlagani dnevni red:
1. Otvoritev skupščine in potrditev dnevnega reda
2. Izbor delovnega predsedstva in ugotavljanje sklepčnosti
3. Poročilo o delovanju društva za leto 2018
4. Finančno poročilo
5. Poročila komisij in glasovanje o poročilih
6. Glasovanje o predlogu spremembe in dopolnitve statuta in pravilnikov ŠD Polyteam
7. Organizacija tekmovanja v judu (Memorial Dušana Stražiščarja) v okviru Črnuška pomlad 2019
8. Projekti, plan dela in finančni načrt za 2019
9. Pobude in predlogi članov društva
10. Razno

Za morebitna pojasnila lahko dobite na vpogled Pravilnik o delu skupščine in Statut.
Pravilnik o delu skupščine člen 6: Pogoj za aktivno sodelovanje na skupščini je poravnana članarina za tekoče leto. Mladoletnega člana na skupščini zastopa njegov starš ali skrbnik.

Vsak član ima na skupščini en glas. V primeru, da nastopa član na skupščini v dveh vlogah, kot član društva in kot zastopnik mladoletnika, ki je tudi član društva, potem lahko tak član glasuje z enim glasom v svojem imenu in še z glasom mladoletnega člana, ki ga zastopa na skupščini. Zastopanje polnoletnega člana (tudi s pooblastilom) na skupščini ni možno.

VABILO

Prosimo Vas da se skupščine zagotovo udeležite!