Vabilo na skupščino

VABILO

 

Vabimo vas na volilno skupščino, na kateri bomo volili vse organe društva.

Skupščina bo v ČETRTEK 16.03.2017 ob 18.00 uri v veliki sejni sobi četrtne skupnosti Črnuče, Dunajska 367.

 

Dnevni red:

Predlagani dnevni red:

  1. Izbor delovnega predsedstva in ugotavljanje sklepčnosti
  2. Poročila organov društva za leto 2016 ter predstavitev zaključnega računa
  3. Razprava o poročilih in potrjevanje poročil ter zaključnega računa za leto 2016
  4. Poročilo o delovanju društva v obdobju 2012 – 2017
  5. Razrešitev organov društva
  6. Predstavitev kandidatov in programov dela za naslednje obdobje
  7. Volitve
  8. Izbor kandidatov za  organe ZŠDČ
  9. Razno

 

Na skupščini bomo izvolili:

Predsednika društva

Upravni odbor – 4 člani

sekretarja

Nadzorni odbor – 3 člani

Disciplinsko komisijo – 3 člani in 2 nadomestna člana

Svet staršev – 3 člani

 

Za morebitna pojasnila lahko dobite na vpogled Pravilnik o delu skupščine in Statut.

Pravilnik o delu skupščine člen 6: Pogoj za aktivno sodelovanje na skupščini je poravnana članarina za tekoče leto.

Mladoletnega člana na skupščini zastopa njegov starš ali skrbnik.

Vsak član ima na skupščini en glas. V primeru, da nastopa član na skupščini v dveh vlogah, kot član društva in kot zastopnik mladoletnika,

ki je tudi član društva, potem lahko tak član glasuje z enim glasom v svojem imenu in še z glasom mladoletnega člana, ki ga zastopa na skupščini.

Zastopanje polnoletnega člana (tudi z pooblastilom) na skupščini ni možno.

Prosimo vse, ki so se pripravljeni aktivno vključiti v delovanje društva, da podajo pisne kandidature do torka 14.3. pisno na naslov društva

ali na e-naslov info@polyteam.net, lahko pa vložijo svoje kandidature tudi 10 minut pred začetkom same skupščine.

 

Prosimo Vas da se skupščine zagotovo udeležite!

 

Vabljeni!